Vaccinaties & titeren hond

Vaccineren
Het standaardschema voor vaccinaties bij honden bestaat uit 3 puppy-vaccinaties (de eerste wordt al bij de fokker gegeven). Daarna een jaarlijkse gezondheidscontrole met herhalingsvaccinaties. In deze jaarlijkse herhaling zit altijd de ziekte van Weil (Leptospirose). De belangrijkste manier van besmetten is contact met rattenurine via zwemmen of snuffelen aan gras/straat. Tot de kernziektes behoren ook hepatitis, hondenziekte en parvo, wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vaccinatie hiervoor niet jaarlijks noodzakelijk is.
Voor honden is er ook de jaarlijkse besmettelijke hondenhoest vaccinatie (kennelhoest). Voor pension is deze veelal verplicht. Bij regelmatig contact met andere honden adviseren we deze vaccinatie ook te geven. Indien u naar het buitenland gaat is de Rabiës (hondsdolheid) vaccinatie verplicht.

Titeren
Bij honden kunnen we een titer bepalen voor 3 virussen: hondenziekte, parvo en hepatitis. Bij jonge honden kunnen we zo bepalen of de puppyvaccinaties goed zijn aangeslagen. Bij volwassen dieren kunnen we bepalen of een nieuwe vaccinatie tegen 1 of meerdere ziekten nodig is. Op deze manier kunnen we zeker zijn van een goede bescherming zonder onnodige vaccinaties.

  • Kijk voor meer informatie over vaccineren en titeren op de site van de LICG: Vaccinatie van de hond
  • De farmaceutische firma MSD heeft ook informatie, bijvoorbeeld over de besmettelijke hondenhoest link: Huisdieren vaccineren
  • Meer informatie over titeren d.m.v. Vaccicheck in kunt u hier vinden: www.vaccicheck.nl

Vaccinaties & titeren kat

Vaccineren
Het standaardschema voor vaccinaties bij katten bestaat uit 2 kitten-vaccinaties. Daarna een jaarlijkse gezondheidscontrole met indien nodig herhalingsvaccinaties.
Hoe vaak uw kat een vervolgvaccinatie moet krijgen hangt af van de opgebouwde weerstand en de leefomstandigheden. Tot de 3 kernziektes waartegen we standaard vaccineren behoren kattenziekte (panleukopenie-virus) en 2 varianten van niesziekte (herpes- en calici-virus). Kattenziekte is voor zowel binnen- als buitenkatten belangrijk. Wat betreft niesziekte lopen buitenkatten een groter risico dan binnenkatten.
Deze vaccinatie kan uitgebreid worden met een Bordetella vaccinatie, vaak voor katten die naar pension gaan verplicht. Indien u naar het buitenland gaat is de Rabiës (hondsdolheid) vaccinatie verplicht.

Titeren
Bij katten kunnen we een titer bepalen voor Kattenziekte en 2 varianten van Niesziekte (herpes- en calici-virus). Bij jonge katten kunnen we zo bepalen of de kittenvaccinaties goed zijn aangeslagen. Bij volwassen dieren kunnen we bepalen of een nieuwe vaccinatie tegen 1 of meerdere ziekten nodig is. Op deze manier kunnen we zeker zijn van een goede bescherming zonder onnodige vaccinaties.

Kijk voor meer informatie over vaccineren en titeren op de site van de LICG:

Vaccinaties konijn

Vaccineren
Op dit moment zijn er 2 ziektes waar we uw konijn met een vaccinatie tegen kunnen beschermen. De vaccinaties die we nu tot onze beschikking hebben geven een bescherming van ongeveer één jaar.

Myxomatose: Een oud en bekend virus is de veroorzaker van Myxomatose, een virus dat verwant is aan het pokkenvirus. Een konijn dat dit virus oploopt, zal in het algemeen overlijden. Het virus wordt meestal overgebracht door stekende insecten, zoals muggen, vliegen en vlooien. Dus ook binnen kan uw diertje besmet raken door bijvoorbeeld een muggenbeet. De ziekte komt het meest in de zomer voor, omdat er dan meer insecten zijn.

VHD (viral haemorrhagic disease): minder bekend maar ook al tientallen jaren in Nederland aanwezig. Ook dit virus veroorzaakt ernstige ziekte, met vaak overlijden tot gevolg, als gevolg van onder andere inwendige bloedingen. Besmetting kan ook weer via insectenbeten, maar ook via contact met besmette (wilde) konijnen en groenvoer geplukt in een gebied waar besmette konijnen leven. Sinds 2015 bestaan er 2 varianten van dit virus. Voor beide varianten is er gelukkig een vaccinatie.

Kijk voor meer informatie over deze ziektes en de vaccinaties op de site van de LICG: