Dierenartsen Stad & Van der Ree

Algemeen

 • Deze website (www.stadree.nl) wordt onderhouden door Dierenartsen Stad & Van der Ree (vanaf nu te noemen S&VDR) te Dordrecht.
 • Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in.
 • S&VDR behoudt zich het recht voor deze website alsmede deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen.Bezoek deze pagina op deze website daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.
 • Op de op deze website aangeboden informatie kunnen (tevens) specifieke voorwaarden van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheden prevaleren de specifieke voorwaarden.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

 • Alle auteursrechten en andere intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot de inhoud, werking en vormgeving van deze website (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, html-codes, grafisch materiaal en logo’s) behoren toe aan S&VDR of diens licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
 • Met uitzondering van het downloaden en printen van de informatie op deze website voor eigen persoonlijk gebruik is het zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van S&VDR niet toegestaan de inhoud en/of vormgeving van deze website te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 • Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. S&VDR spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
 • S&VDR sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.
 • S&VDR spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze website.
 • Hyperlinks op deze website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan S&VDR.
 • S&VDR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie waarnaar op deze website wordt verwezen en/of informatie op websites die naar deze website verwijzen.

Bronvermelding en copyright graphics:

 • Diverse foto’s met licenties van iStock (©) http://www.istockphoto.com/
 • Diverse foto’s van Pixabay  onder de CC0 Creative Commons voorwaarden / Free for commercial use  / No attribution required
 • Alle andere foto’s en grafisch materiaal copyright van www.stadree.nl en/of www.ckwebdesign.eu

Laatste wijziging

Mocht deze disclaimer en copyright wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

Dierenartsen  Stad & Van der Ree
Dordrecht, 02-11-2018